menu

People

Staff

nakao
Professor
Yoshiaki Nakao
0
semba2
Assistant Prof.
Kazuhiko Semba
1
semba2
Assistant Prof.
Ayumi Osawa
48
demo_pic
Assistant Teaching Staff
Kaori Yamasaki
18

Graduate Students

demo_pic
Naofumi Hara(D3)
15
demo_pic
Myuto Kashihara (D2)
23
demo_pic
Yuto Shimazaki (D2)
41
demo_pic
Ikuya Fujii (D1)
33
demo_pic
Koki Aso (M2)
34
demo_pic
Fumiya Shimoura (M2)
36
demo_pic
Shunta Notsu (M2)
37
demo_pic
Kounosuke Yamamoto (M2)
38
demo_pic
Momoe Ishimura (M1)
42
demo_pic
Masaki Ohata (M1)
43
demo_pic
Rin Seki (M1)
44
demo_pic
Koji Takeuchi (M1)
45
demo_pic
Naoki Matsushita (M1)
46

Undergraduate Students

demo_pic
Haruka Kido
50
demo_pic
Kohei Kosaka
51
demo_pic
Riko Shimada
52
demo_pic
Kotaro Nagase
53
demo_pic
Keitaro Yamaguchi
54

Visiting Students